Προσθήκη καθ’ύψος τριών ορόφων επί υπάρχοντος μονώροφου κτιρίου.

Προσθήκη καθ’ύψος τριών ορόφων επί υπάρχοντος μονώροφου κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 350 /17-2-2016.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 350 /17-2-2016

 Το κτίριο έχει κατασκευαστει εως των πρώτο όροφο με εφαρμογή του κανονισμού σκυροδέματος του 1954 και του Αντισεισμικού κανονισμού του 1984.

Επιλύεται το σύνολο του φορέα με τις προσθήκες με εφαρμογή των ανωτέρω κανονισμών, τα αντίστοιχα υλικά και φορτία,  αλλα με σεισμικό συντελεστή ε  σύμφωνα με την πάραγραφο 2.2.γ του Φεκ 350.

2

Το τεύχος της επίλυσης αποτελεί τμήμα των Στατικών υπολογισμών.

Στην συνέχεια επιλύεται ο φορέας με εφαρμογή του Ευρωκώδικά 2 και 8 με συντελεστή εδάφους S=1.00 και q=2,3  σύμφωνα  με την πάραγραφο 2.2.γ του Φεκ 350.

Υπολογίζεται η τέμνουσα βάσης στις δύο διευθύνσεις σύμφωνα με την φασματική ανάλυση με μετατόπιση των μαζών.

1

Για την αποφυγή του ελέγχου υπάρχοντος πρέπει να ισχύει:
Vn/Ve,u  < 1.25 ΟΚ

 

Η προσθήκη (νέο τμήμα)  αναλύεται , ελέγχεται, όπλιση διατομών  σύμφωνα τους Ευρωκώδικες και τα προβλεπόμενα του ΦΕΚ

Αυθαίρετα: Αυτή είναι η τελική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τις μελέτες στατικής επάρκειας – Οι 14 εξαιρέσεις και οι νέες διαδικασίες

Από το http://ecopress.gr/?p=5552

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Συνολικά 14 (11 συν 3) κατηγορίες και περιπτώσεις κτισμάτων εξαιρούνται από την υποχρέωση Στατικής Μελέτης για την υπαγωγή τους στο νέο πολεοδομικό νόμο, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή.

Το ecopress φέρνει στο φως την τελική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, η οποία αναθεωρεί τις αρχικές προβλέψεις του νέου πολεοδομικού νόμου και διαμορφώνει νέους και ξεκάθαρους κανόνες,  όσον αφορά  την υποχρεωτική μελέτη στατικής επάρκειας των αυθαίρετων. Ταυτοχρόνως η νέα ρύθμιση προσδιορίζει με τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια τα βήματα  και τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών στατικής επάρκειας, στη μεγάλη γκάμα των περιπτώσεων που εξακολουθούν να ισχύουν και απαιτούνται.

Η νέα ρύθμιση είναι αποτέλεσμα συστηματικής και επίπονης εργασίας ειδικής επιτροπής, που συστάθηκε και εργάστηκε στο ΥΠΕΝ το τελευταίο δίμηνο με τη συμμετοχή εκπροσώπων τεχνικών επιστημονικών φορέων, ακαδημαϊκών  και έμπειρων επιστημονικών και επαγγελματικών στελεχών του κατασκευαστικού τομέα, υπό την επιμέλεια της ειδικής συμβούλου του ΥΠΕΝ Σταυρούλας Αγρίου.

Παράλληλα για την διαμόρφωση της τελικής ρύθμισης, που απελευθερώνει από αγκυλώσεις και προβλήματα την εφαρμογή του νέου πολεοδομικού νόμου στα πρώτα του βήματα της εφαρμογής του ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις και προτάσεις επιστημονικών φορέων και έμπειρων μηχανικών της πράξης και της αγοράς, όπως διατυπώθηκαν στις διαδικασίες ανοιχτής ενημέρωσης και διαβούλευσης, που πραγματοποιούνται το τελευταίον δίμηνο, στο κέντρο και την περιφέρεια, με πρωτοβουλία του αρμόδιου υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη.

Κερδίζουν οι ιδιοκτήτες 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο πολεοδομικό νόμο για την υπαγωγή αυθαιρέτων εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά:

α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3,
β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,
γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

Οι στόχοι της νέας ρύθμισης

Με τη νέα ρύθμιση, σε γενικές γραμμές, όπως σημειώνουν τεχνικοί παράγοντες  εξυπηρετούνται οι παρακάτω στόχοι:

 • Βελτιώνεται η λειτουργική εφαρμογή του πολεοδομικού νόμου και δίνεται νέα ώθηση με νέους κανόνες υπαγωγής αυθαιρέτων στον 4495/17.
 • Διατηρείται το βασικό πλαίσιο, για μεγάλη γκάμα περιπτώσεων, που συνδέει τη νομιμοποίηση  αυθαιρέτων με την υποχρέωση μελέτης στατικής επάρκειας, ώστε να υπηρετείται η ασφάλεια των κατασκευών
 • Εξαιρούνται από την μελέτη στατικής επάρκειας συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατηγορίες κατασκευών, οι οποίες στην πράξη προσέκρουαν σε τεχνικά και πρακτικά προβλήματα.
 • Απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων  από περιττά και ατεκμηρίωτα οικονομικά βάρη για μελέτες στατικής επάρκειας σε περιπτώσεις που εμφανώς δεν χρειάζονται ή δεν μπορούν να γίνουν.
 •  Διατηρείται η ευθύνη των ιδιοκτητών να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους σε περιπτώσεις που τα ακίνητα τους χρειάζονται στατική ενίσχυση και θωράκιση.
 • Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τους μηχανικούς, καθώς αφενός διαμορφώνονται κριτήρια και κανόνες για το πεδίο δραστηριότητας μεταξύ των εμπλεκομένων τεχνικών κλάδων (πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ) και ταυτοχρόνως απαλύνονται στο σύνολο τους οι υπεύθυνοι μελετητές μηχανικοί από συλλήβδην και διαχρονικές ευθύνες για την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών, ώστε αυτές να ανήκουν και να αποδίδονται  εκεί που αναλογούν.

Υπενθυμίζεται ότι το ecopress έγραψε πρώτο, δείτε εδώ για την πρόθεση του ΥΠΕΝ να προχωρήσει στην αλλαγή των προβλέψεων του ν.4495/17 για την υποχρεωτική μελέτη της στατικής επάρκειας στα αυθαίρετα.

Αυτές είναι οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με την τελική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που προωθείται στη Βουλή εξαιρούνται από την υποχρεωτική μελέτη στατικής επάρκειας και  η υπαγωγή τους στο νέο πολεοδομικό νόμο 4495/2017 θα γίνεται με τεχνική έκθεση του μηχανικού, οι ακόλουθες κατηγορίες και περιπτώσεις:

 1. Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975. (Κατηγορία Κ1 του άρθρου 9 του νόμου 4478/13).
 2. Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. (Κατηγορία Κ2 του άρθρου 9 του νόμου 4478/13).
 3. Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. (Κατηγορία Κ3 του άρθρου 9 του νόμου 4478/13).

Απαλλάσσονται από την μελέτη στατικής επάρκειας κτίρια, στα οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φέροντος οργανισμού η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Το τελικό (μετά την όποια αυθαιρεσία) κτίριο είναι μονώροφο, δηλαδή υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου, ισογείου με πατάρι ή σοφίτα.
 2. Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια των 25 τ.μ.
 3. Αυθαίρετες κατασκευές παταριών ισογείου επιφάνειας μέχρι ποσοστού 50% της υποκείμενης επιφάνειας.
 4. Αυθαίρετες κατασκευές στο δώμα κτιρίου μέχρι ποσοστού  20% της επιφάνειας αυτού, (συνολική επιφάνεια οροφής υποκειμένου ορόφου).
 5. Αυθαίρετες κατασκευές στο υπόγειο, εφόσον τελικά τα νόμιμα και αυθαίρετα τμήματά του περιβάλλονται από περιμετρικά τοιχώματα από σκυρόδεμα ή μπατική τοιχοποιία που καλύπτουν το 75% της περιμέτρου.
 6. Αυθαίρετες κατασκευές προβόλων μήκους έως 2.00 μέτρων ή αυθαίρετες επαυξήσεις του μήκους τους μέχρι ποσοστού 25%.
 7. Το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο.
 8. Από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,15 του αντιστοίχου σεισμικού φορτίου του υφισταμένου κτιρίου χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές.
 9. Έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 01.01.2000.
 10. Το αυθαίρετο τμήμα είναι στατικά ανεξάρτητο, ισόγειο και δεν αλλάζει τα ωφέλιμα φορτία.
 11. Κτίρια σπουδαιότητας Σ2 όπου έχει συντελεστεί αλλαγή χρήσης η οποία μεταβάλλει την  σπουδαιότητα σε Σ3, σε επιφάνεια έως και του 1/3 της συνολικής, αντιμετωπίζονται στην παρούσα ως κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και λύνει το πρόβλημα των δεκάδων φροντιστηρίων κλπ χώρων συνάθροισης κοινού στα ισόγεια παλιών πολυκατοικιών.

 

Μελέτη Στατικής Επάρκειας – Τα βήματα

Με βάση τις προβλέψεις της νέας νομοθετικής ρύθμισης του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με έμπειρους τεχνικούς παράγοντες  γενικά υπάρχουν τρία βήματα πριν γίνει Μελέτη Στατικής Επάρκειας, τα οποία είναι:

 1. Εμβαδομετρικός έλεγχος.
 2. Έλεγχος αύξησης φορτίου.
 3. Έλεγχος τέμνουσας βάσης.

Εάν δεν πληρείται το 3ο κριτήριο του ελέγχου τέμνουσας βάσης, τότε  γίνεται στατική μελέτη επάρκειας. Αυτό δίνει μια ξεκάθαρη πορεία στον μελετητή, όπως επισημαίνουν έμπειροι τεχνικοί παράγοντες στο ecopress.gr, οι οποίοι επισημαίνουν ειδικότερα ότι για τους υπεύθυνους μηχανικούς ενδέχεται να ανακύψουν ειδικά θέματα προς αντιμετώπιση για κτίρια της χρονολογικής περιόδου , μεταξύ 1983 – 1986,  όπου εκεί ενδέχεται να είναι δυσμενής ο υπολογισμός με τον κανονισμό της εποχής  και ευμενέστερος με τον σημερινό.

Βεβαίως, λένε οι ίδιοι παράγοντες  όλοι οι μηχανικοί γνωρίζουν τους παλιούς κανονισμούς και έχουν λογισμικά, οπότε στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα έχουν πρόσθετη επιβάρυνση ψηφιακού εξοπλισμού για να διαχειριστούν τέτοιες περιπτώσεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις, που οι μηχανικοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ),  θα πρέπει να βρουν λύσεις εφαρμογής ενός νέου κανονισμού, πράγμα που συνεπάγεται συνέργειες μεταξύ αυτών, που δεν έχουν και αυτών που διαθέτουν την εφαρμογή  ή και την αγορά νέου λογισμικού, που να την υποστηρίζει.

Κατά κύριο λόγο πάντως στις περιπτώσεις , όπου απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας, όπως σημειώνουν έγκυροι τεχνικοί παράγοντες θα γίνεται ως εξής:

 • Συλλογή στοιχείων, ( όπως γεωμετρικά και ποιότητες υλικών, σύμφωνα με το κεφ.10.1.1. του Κανονισμού Επεμβάσεων ( ΚΑΝΕΠΕ)
 • Η μελέτη θα γίνεται είτε με τους σημερινούς κανονισμούς (ΚΑΝΕΠΕ/ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ) είτε με τον κανονισμό της εποχής κατασκευής του αυθαιρέτου-εγκατάστασης χρήσης,  μετά από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα.
 • Σε κάθε περίπτωση η σεισμική φόρτιση θα είναι με τον σεισμικό συντελεστή, που ίσχυε τότε.
 • Η στάθμη επιτελεστικότητας στην περίπτωση μελέτης με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) θα είναι «οιονεί κατάρρευση»
 • Το αποτέλεσμα θα είναι είτε το κτίριο είναι επαρκές είτε απαιτείται περαιτέρω ανάλυση.
 • Το αποτέλεσμα θα κοινοποιείται στον αιτούνται και θα συνοδεύει την βεβαίωση μεταβίβασης του μηχανικού στην περίπτωση που  η μελέτη γίνει ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση.
 • Εάν αυτή γίνει ετεροχρονισμένα η απαίτηση για μελέτη στο χρονικό διάστημα που αναφέρει ο νόμος θα δηλώνεται στη βεβαίωση μεταβίβασης του μηχανικού.

 

Οι Κατηγορίες κ1,κ2,κ3 – Τι λέει ο νόμος 

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες (κ1, κ2, κ3) οι οποίες με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ εξαιρούνται από την υποχρέωση μελέτης στατικής επάρκειας και θα υπάγονται στο νέο πολεοδομικό νόμο με τεχνική έκθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο (άρθρο 9 του νόμου 4478/13) έχουν ως εξής:

Α. Κατηγορία 1.
Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.

Β. Κατηγορία 2.
Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

Γ. Κατηγορία 3.
Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
 • Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%.
 •  Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.
 • Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 10%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.
 • Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα.
 •  Κατασκευή πέργκολας (κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
 • Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.
 • Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού.
 • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα.
 • Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο.
 • Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο.
 • Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο.
 • Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.
 • Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.
 • Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) η ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας με τις μελέτες του υφισταμένου κτιρίου προκειμένου να εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
 •  Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2% .
 • Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1/3.2.1989 (Δ΄ 59). Για τις παρούσες παραβάσεις γίνεται ειδική μνεία στις βεβαιώσεις των Μηχανικών, κατά την τεχνική έκθεση.
 •  Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάυλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.

 

Εκδόθηκε ο νέος νόμος των αυθαιρέτων, Ν.4495/2017. Πότε απαιτείται Στατικός Έλεγχος.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Νόμο απο τον παρακάτω σύνδεσμο.

N.4495_17

Στατικός έλεγχος των παραβάσεων:
Μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 (δλδ εξαιρούνται αυθαίρεετες κατασκευές πριν το 1975 και 1983 καθώς και μικρές αυθαίρετες παραβάσεις όπως περιγράφονται) και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ):

 •  κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη,
 • οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,
 • για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.

Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:

 • μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό
 • διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση,
 • πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες,
 • πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού τους και μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους,
 • κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,
 • υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
 • αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
 • μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
 • υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
 • σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου.

IMGP2060

 

Γεωτεχνικές Μελέτες /Μελέτες ευστάθειας πρανών/ Τοίχοι Αντιστήριξης

Η εταιρεία μας κατέχει πάνω από 12 έτη εμπειρία στην εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών και πιο συγκεκριμένα :

Μελέτες θεμελίωσης τεχνικών και γεφυρών.

MEGDOV_s01-02_A- MEGDOV_s02_A-3.jpg

Μελέτες ευστάθειας πρανών.

Untitled.jpg

Μελέτες τοίχων αντιστήριξής. (τύπου L, πασσαλότοιχών, μεικτού τύπου.

IMG_1834.jpg

Μελέτες προσωρινών αντιστηρίξεων.

Untitled5.jpg

Τοίχοι Οπλισμένης Γης 

Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια.

2016-02-17 Υ.Α. Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια

Αριθμ. ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275/2016

Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια.

Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του παραρτήματος Ε’ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΕΑΚ 2000 όπως αυτός εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (Β’ 2184) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τροποποιημένος ισχύει, ως εξής:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

1.ΣΚΟΠΟΣ

(1)Το παρόν κείμενο αφορά δομητικές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές, δηλαδή προσθήκες, μετατροπές ή αλλαγές χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα και τους βασικούς κανονισμούς σύνταξης της Στατικής Μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου, το κείμενο αυτό αποσαφηνίζει τον συνδυασμό και την εφαρμογή των παρακάτω ομάδων (Α) και (Β) ισχυόντων κανονισμών ή προτύπων, που αφορούν:

(Α) τον σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού νέων κτιρίων: ΕΑΚ2000, ΕΚΩΣ2000, ΕΝ1990, ΕΝ1991, ΕΝ1992-1-1, ΕΝ1993-1-1, ΕΝ1994-1-1, ΕΝ1995-1-1, ΕΝ1996-1-1, ΕΝ1997-1, ΕΝ1998-1 και

(Β) την αποτίμηση ή/και αύξηση της φέρουσας ικανότητας υπάρχοντος φέροντος οργανισμού κτιρίων: ΚΑΝ. ΕΠΕ και ΕΝ 1998-3, με στόχο την διασφάλιση ικανοποιητικής στάθμης ασφαλείας αλλά και οικονομικότητας και εφαρμοσιμότητας της επέμβασης.

Σημείωση 1

Στο παρόν κείμενο οι Ελληνικοί Κανονισμοί αναφέρονται με τις ακόλουθες συνήθεις συντομογραφικές ονομασίες:

ΚΑΝ.ΕΠΕ: Αρ. απόφασης Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/27.08.2013, ΦΕΚ 2187 /Β/05.09.2013

ΕΑΚ 2000: Αρ. απόφασης Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999, ΦΕΚ 2184 /Β/20.12.1999

ΕΚΩΣ 2000: Αρ. απόφασης Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18.10.2000, ΦΕΚ 1329 /Β/06.11.2000

ΝΕΑΚ: Δ17α/08/32/ΦΝ 275/30.09.1992, ΦΕΚ 613/Β/12.10.1992

ΝΕΚΩΣ: Δ11ε/0/30123/21.10.1991, ΦΕΚ 1068/Β/31.12.1991

Πρόσθετες Διατάξεις του 1984:

Β.δ. 19/19.02.1959, ΦΕΚ 36/Α’/26.02.1959 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΔ2α/01/44/ΦΝ275/04041984, ΦΕΚ 239/Β’/16041984 και με την απόφαση ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ275/30.09.1985, ΦΕΚ 587/Β’/01.10.1985.

Όταν αναφέρεται ότι ένας από τους παραπάνω Ελληνικούς Κανονισμούς χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη σύνταξη της μελέτης υπάρχοντος κτιρίου, εννοείται εκείνη η αναθεώρησή του, η οποία είχε ληφθεί υπόψη ως ισχύουσα στην μελέτη, σύμφωνα με την πολεοδομική άδεια του υπάρχοντος κτιρίου.

Για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (Ευρωκώδικες), στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται η ονομασία τους με το πρόθεμα «ΕΝ». Για εφαρμογές τους σε υπάρχοντα κτίρια, που έγιναν πριν την έκδοση από τον ΕΛΟΤ των Ελληνικών μεταφράσεων αυτών των Προτύπων και των αντιστοίχων Εθνικών Προσαρτημάτων με τις τιμές εθνικής επιλογής, η αναφορά αφορά στην Αγγλική έκδοση της CEN με χρήση των συνιστώμενων τιμών των παραμέτρων εθνικής επιλογής. Για εφαρμογές σε υπάρχοντα κτίρια που έγιναν με βάση τα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα, όπως εκδόθηκαν από τον ΕΛΟΤ με πρόθεμα ονομασίας «ΕΛΟΤΕΝ» και με τις τιμές που ορίζονται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα, η αναφορά αφορά στα Πρότυπα όπως εκδόθηκαν από τον ΕΛΟΤ.

(2)Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ισχυόντων κανονισμών ή προτύπων της ομάδας (Β) αποτελεί κριτήριο ελέγχου γενικής ισχύος, που μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε περίπτωση αποτίμησης ή/και επέμβασης σε υπάρχον κτίριο.

(3)Για μελέτες επεμβάσεων οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές σε υφιστάμενα κτίρια (προσθήκες, μετατροπές, αλλαγές χρήσης), καθορίζονται, στην επόμενη παράγραφο 2, ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των κανονισμών της ομάδας (Β) μπορεί να τεκμηριωθεί με απλοποιημένο τρόπο, χωρίς την διεξαγωγή των ελέγχων γενικής ισχύος της ανωτέρω (2). Επίσης δίνονται ορισμένοι κανόνες, οι οποίοι συμπληρώνουν την εφαρμογή των κανονισμών των ομάδων (Α) και (Β), για την περίπτωση λειτουργικών μεταβολών σε υπάρχοντα κτίρια. Τέλος με την παρούσα απόφαση καταργείται και αντικαθίσταται κάθε αντίθετη πρόβλεψη σε προηγούμενη εγκύκλιο ή οδηγία σχετική με τον έλεγχο υφισταμένων κτιρίων.

2.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1Προσθήκες

(1)Προσθήκη θεωρείται οποιαδήποτε επέκταση υφισταμένου κτιρίου κατά το ύψος ή/και σε κάτοψη, στην οποία προβλέπεται σύνδεση του φέροντος οργανισμού του νέου και του υφισταμένου τμήματος.

Στόχος των κανόνων που ακολουθούν είναι: μετά την προσθήκη το κτίριο να ικανοποιεί τον ελάχιστο στόχο αποτίμησης και ανασχεδιασμού που ισχύει στον ΚΑΝ.ΕΠΕ με βάση την ισχύουσα εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού.

(2)Για κτίρια τα οποία δεν εμφανίζουν ενδείξεις σημαντικής στατικής ανεπάρκειας, δεν είναι απαραίτητος έλεγχος του υπάρχοντος κτιρίου με εφαρμογή του κριτηρίου γενικής ισχύος 1(2), στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις προσθηκών, στις οποίες συντρέχουν όλες οι αναφερόμενες ανά περίπτωση προϋποθέσεις:

α. Για υπάρχοντα κτίρια στα οποία η Στατική Μελέτη του υπάρχοντος περιλαμβάνει πλήρη πρόβλεψη της τελικής προσθήκης και έχει συνταχθεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς της ομάδας (Α).

β. Για υπάρχοντα κτίρια στα οποία η Στατική Μελέτη του υπάρχοντος περιλαμβάνει πλήρη πρόβλεψη της τελικής προσθήκης, έχει συνταχθεί με βάση τον ΝΕΑΚ/ΝΕΚΩΣ ή τον ΕΑΚ/ΕΚΩΣ2000 ή τον ΝΕΑΚ ή ΕΑΚ ή ΕΝ1998-1 σε συνδυασμό με ένα από τα ΕΝ1992-1-1, ΕΝ1993-1-1, ΕΝ1994-1-1, ΕΝ1995, ΕΝ1996, όταν ο λόγος ρ της ισχύουσας βασικής τιμής της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού Agn της σεισμικής ζώνης, στην οποία περιλαμβάνεται η επίδραση του συντελεστή εδάφους S (ειδικά για τον έλεγχο αυτόν επιτρέπεται να λαμβάνεται S = 1,0 για Τύπους Εδάφους Β ή C), αλλά όχι η επίδραση του συντελεστή σπουδαιότητας γι προς την τελική τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού γΑ που έχει ληφθεί στην Μελέτη του υπάρχοντος, ικανοποιεί την συνθήκη ρ <= ρα, όπου η τιμή ρα δίνεται στον Πίνακα 1, ανάλογα με την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ομάδας (Α). Αν δεν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη μεταξύ εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού, επίσης δεν είναι απαραίτητος έλεγχος του υπάρχοντος κτιρίου, εφόσον περιοριστεί ο αριθμός των ορόφων της πραγματοποιούμενης προσθήκης έτσι ώστε η προαναφερόμενη συνθήκη να ικανοποιείται με ρ = ρν, όπου ρν = Vn/Veείναι ο λόγος των σεισμικών τεμνουσών στη βάση του κτιρίου που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα συστήματα και τιμές εδαφικών επιταχύνσεων Αg,n και γiΑg,e.

γ. Για υπάρχοντα κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας σπουδαιότητας Ι ή II στα οποία η Στατική Μελέτη του υπάρχοντος έχει συνταχθεί με βάση τις «Πρόσθετες Διατάξεις του 1984» και περιλαμβάνει πλήρη πρόβλεψη προσθήκης ορόφων, και η πραγματοποιούμενη προσθήκη περιορίζεται σε κατάλληλο αριθμό ορόφων, έτσι ώστε ο λόγος σεισμικών τεμνουσών στη βάση ρν = Vn/Ve,u να ικανοποιεί τον περιορισμό ρν <= 1,25 στη δυσμενέστερη οριζόντια διεύθυνση. Στον λόγο αυτόν, Vn είναι η σεισμική τέμνουσα στη βάση του κτιρίου μετά την πραγματοποιούμενη προσθήκη η οποία υπολογίζεται για εδαφική επιτάχυνση Αg,nσύμφωνα με την 2.1(2)β παραπάνω, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ομάδας (Α) με τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q = 2,3. Η τέμνουσα Ve,u υπολογίζεται από την αντίστοιχη σεισμική τέμνουσα Ve στη βάση του κτιρίου για την συνολική επιτάχυνση YiAg, όπως είχε υπολογιστεί κατά την μελέτη του υπάρχοντος και με τις τότε ισχύουσες σεισμικές και μη σεισμικές δράσεις, μετά από αναγωγή της σε στάθμη αστοχίας, σύμφωνα με την σχέση Ve,u = YuVe, με τιμή Yu = 1,75.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τιμές του ρα

 

Κατηγορία σπουδαιότητας

Ι

II

III

IV

Ρα

1,60

1,35

1,00

1,00

(3)Αν η επέμβαση, πέραν της προσθήκης περιλαμβάνει και «Αλλαγές χρήσης Μετατροπές» στο υπάρχον τμήμα του κτιρίου, που διέπονται από την 2.2 παρακάτω, τότε πρέπει να ικανοποιούνται και οι κατά περίπτωσιν αντίστοιχες απαιτήσεις της 2.2, εκτός των απαιτήσεων της 2.2.3. Αντί των απαιτήσεων της 2.2.3, πρέπει ο λόγος ρν = Vn/Ve, όπως ορίζεται στην 2.1(2)β, να ικανοποιεί την συνθήκη ρν <= ρα, όπου στον προσδιορισμό της Vn θα έχουν συμπεριληφθεί και όλες οι αυξήσεις σεισμικών φορτίων στο υπάρχον τμήμα του κτιρίου, που αντιστοιχούν σε επιτάχυνση Α. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ικανοποίηση της προαναφερόμενης συνθήκης και για κτίρια της περίπτωσης 2.1 (2)α.

(4)Για το υπάρχον τμήμα των κτιρίων των (2) και

(3)αρκεί η τεκμηρίωση των σχετικών προϋποθέσεων απαλλαγής. Εφόσον τεκμηριώνεται η απαλλαγή, η μελέτη και οι τελικοί έλεγχοι του νέου τμήματος των περιπτώσεων (2)α και (2)β θα γίνονται με βάση το σύνολο των παραδοχών και των κανονισμών που έχουν εφαρμοστεί στο υπάρχον τμήμα. Στην περίπτωση (2)γ, εφόσον τεκμηριώνεται η απαλλαγή, ο σχεδιασμός του νέου τμήματος θα γίνει, με βάση το στατικό σύστημα που έχει υποτεθεί στην πρόβλεψη, σεισμικές δράσεις όπως ορίστηκαν στην (2)γ για τον καθορισμό των τεμνουσών βάσης Vn και με ανάλυση και έλεγχο/όπλιση διατομών, υπό σεισμικά και μη σεισμικά φορτία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ομάδας (Α).

 

Σημείωση 2

Ο όρος «πλήρης πρόβλεψη προσθήκης» που προαναφέρεται σημαίνει ότι όλοι οι όροφοι της προσθήκης πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στο στατικό προσομοίωμα της μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου.

Η προαναφερόμενη «τεκμηρίωση» προϋποθέσεων για το υπάρχον κτίριο μπορεί να γίνει με Τεχνική Έκθεση με συνημμένα αντίγραφα αποσπασμάτων Πολεοδομικής Άδειας.

Σημείωση 3

Επισημαίνεται ότι, ιδιαίτερα στην περίπτωση της (2)γ, η επιλογή και κατάλληλη χρησιμοποίηση μεθόδων του κριτηρίου γενικής ισχύος της 1(2) θα προσέφερε πιθανόν οικονομικότερο αποτέλεσμα ή την δυνατότητα αύξησης του πλήθους των ορόφων που θα μπορούν να προστεθούν.

Σημείωση 4

Στο παρόν κείμενο η έννοια του όρου «ενδείξεις σημαντικής στατικής ανεπάρκειας» σε κτίρια, περιλαμβάνει τόσον εμφανείς βλάβες του φέροντος οργανισμού όσον και εμφανείς σοβαρές αδυναμίες σχεδιασμού, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητας. Παρακάτω αναφέρονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις για φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα:

•Μεγάλου εύρους ρωγμές, καμπτικές ή διατμητικές, σε κρίσιμα στοιχεία του φέροντος οργανισμού (ιδιαίτερα στα κατακόρυφα). Ρωγμές με εύρος στην τάξη μεγέθους των συνήθων ορίων λειτουργικότητας, δηλαδή μέχρι 0,4 mm ως 0,5 mm, καθώς και ρωγμές που οφείλονται σε καταναγκασμούς από επιβεβλημένες παραμορφώσεις του σκυροδέματος (θερμικές ή από συστολή ξήρανσης) δεν μειώνουν εν γένει την φέρουσα ικανότητα.

•Σημαντική μείωση του οπλισμού σε κρίσιμες διατομές κυρίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού οφειλόμενη σε διάβρωση. Κατά κανόνα, σε θέσεις έντονης διάβρωσης εμφανίζεται διόγκωση (φούσκωμα) ή αποτίναξη του σκυροδέματος επικάλυψης.

•Ύπαρξη κοντών υποστυλωμάτων χωρίς περίσφιγξη σε θέσεις κρίσιμες για την συνολική ευστάθεια του κτιρίου.

•Πολύ σημαντική μείωση της δυσκαμψίας των τοιχοπληρώσεων στο ισόγειο σε σχέση με τους υπερκείμενους ορόφους (πυλωτή) ή εντελώς ασύμμετρη διάταξη τους, σε συνδυασμό με έλλειψη κατακόρυφων στοιχείων (τοιχωμάτων ή υποστυλωμάτων) με σημαντική δυσκαμψία, σε βαθμό που να εκθέτει το κτίριο σε σοβαρό κίνδυνο σχηματισμού μαλακού ορόφου.

(5)Για όλες τις άλλες περιπτώσεις προσθηκών, εκτός όσων προαναφέρθηκαν στις (2) και (3) παραπάνω, πρέπει να εφαρμόζεται το κριτήριο γενικής ισχύος 1(2). Για την μελέτη του νέου τμήματος της προσθήκης υπό μη σεισμικά φορτία θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί της ομάδας (Α). Για τον σεισμικό σχεδιασμό του νέου τμήματος θα εφαρμόζονται τελικά οι ίδιοι έλεγχοι που προδιαγράφονται για το υπάρχον τμήμα από τους κανονισμούς της ομάδας (Β). Ως πρώτη προσέγγιση για την διαστασιολόγηση/όπλιση του νέου τμήματος μπορεί να χρησιμοποιείται ο ισχύων σεισμικός κανονισμός νέων κτιρίων με σεισμό σχεδιασμού εκτιμώμενο κλάσμα του σεισμού σχεδιασμού της 1(2).

2.2.Αλλαγές χρήσης Μετατροπές

2.2.1.Γενικά

(1)Οι Αλλαγές χρήσης και οι Μετατροπές είναι συνήθως αλληλένδετες. Από στατική άποψη οι μεταβολές αυτές είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν τις ακόλουθες ενδεχομένως δυσμενείς συνέπειες για την ασφάλεια του κτιρίου:

•αύξηση κατακόρυφων φορτίων

•αύξηση μαζών και επομένως σεισμικών φορτίων

•αλλαγή στατικού συστήματος που φέρει οριζόντια φορτία

•δυσμενέστερη σεισμική απόκριση λόγω επιδείνωσης της μηκανονικότητας λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων

•αύξηση του συντελεστή σπουδαιότητας

Κανόνες για κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές δίνονται παρακάτω.

(2)Το παρόν κείμενο δεν προβλέπει απαιτήσεις σε περιπτώσεις που οι Αλλαγές χρήσης ή Μετατροπές τεκμηριωμένα δεν προκαλούν από μόνες τους δυσμενείς επιδράσεις για την ασφάλεια του κτιρίου, έστω και αν τέτοιες επιδράσεις πράγματι υπάρχουν, οφείλονται όμως σε άλλα αίτια (π.χ. αλλαγή σεισμικής ζώνης).

2.2.2.Αύξηση κατακόρυφων φορτίων

(1) Τα φέροντα στοιχεία που επηρεάζονται από την αύξηση των κατακόρυφων φορτίων θα ελέγχονται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ισχύοντα κανονισμό της ομάδας (Α). Τυχόν ανεπάρκειες θα αποκαθίστανται με αντίστοιχες κατάλληλες ενισχύσεις. Η επίδραση της αύξησης μαζών καλύπτεται στην 2.2.3 παρακάτω.

2.2.3.Αύξηση σεισμικών φορτίων

(1)Στόχος των περιοριστικών κανόνων της (2) παρακάτω είναι: μετά την μετατροπή το κτίριο να παραμένει μέσα στα περιθώρια ασφαλείας που διαθέτει σύμφωνα με την μελέτη του, όπως αυτά καθορίζονται από τον ελάχιστο στόχο σχεδιασμού που προβλέπεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

(2)Δεν απαιτείται έλεγχος του υπάρχοντος κτιρίου με εφαρμογή του κριτηρίου γενικής ισχύος 1(2), σε κτίρια τα οποία δεν εμφανίζουν ενδείξεις σημαντικής στατικής ανεπάρκειας, όταν ο λόγος ρν της σεισμικής τέμνουσας στη βάση κατά την δυσμενέστερη διεύθυνση μετά την μετατροπή, προς την τέμνουσα που αντιστοιχεί στο κτίριο πριν την μετατροπή, όπου και οι δύο συγκρινόμενες τέμνουσες δυνάμεις υπολογίζονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά την μετατροπή κανονισμό της ομάδας (Α), δεν υπερβαίνει τις τιμές ρα που ορίζονται παρακάτω για τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, στις οποίες συντρέχουν όλες οι αναφερόμενες ανά περίπτωση προϋποθέσεις:

α. Για υπάρχοντα κτίρια στα οποία η Στατική Μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς της ομάδας (Α), με τιμή ρα σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

β. Για υπάρχοντα κτίρια στα οποία η Στατική Μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τον ΝΕΑΚ/ΝΕΚΩΣ ή τον ΕΑΚ/ ΕΚΩΣ2000 ή τον ΝΕΑΚ ή ΕΑΚ ή ΕΝ1998-1 σε συνδυασμό με ένα από τα ΕΝ19921-1, ΕΝ1993-1-1, ΕΝ1994-1-1, ΕΝ1995, ΕΝ 1996, με τιμή ρα σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

γ. Για υπάρχοντα κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας σπουδαιότητας Ι ή II,στα οποία η Στατική Μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τις «Πρόσθετες Διατάξεις του 1984», με τιμή ρα = 1,25.

δ. Για οποιαδήποτε υπάρχοντα κτίρια τα οποία δεν εμφανίζουν ενδείξεις σημαντικής στατικής ανεπάρκειας, με τιμή ρα = 1,05.

(3)Στις παραπάνω περιπτώσεις αρκεί η τεκμηρίωση των σχετικών προϋποθέσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της

(2)θα γίνεται αποτίμηση και ενδεχομένως ενίσχυση με βάση το κριτήριο γενικής ισχύος 1(2).

(4)Αν οι μετατροπές του υπάρχοντος κτιρίου συνδυάζονται με προσθήκη ενός ή περισσότερων ορόφων, αντί των παραπάνω κανόνων της (2) πρέπει να εφαρμόζεται το κριτήριο της 2.1(3).

2.2.4.Αλλαγή στατικού συστήματος που φέρει οριζόντια φορτία

(1) Σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής του στατικού συστήματος που φέρει οριζόντια φορτία, η αποτίμηση και ενδεχομένως η ενίσχυση θα γίνεται με βάση το κριτήριο γενικής ισχύος 1(2).

2.2.5.Επιδείνωση μη-κανονικότητας λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων

(1) Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιδείνωσης της μη-κανονικότητας του κτιρίου σε κάτοψη ή κατά το ύψος, λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων, η αποτίμηση και ενδεχομένως η ενίσχυση θα γίνεται με βάση το κριτήριο γενικής ισχύος 1(2). Η αποτίμηση για ενδεχόμενη επιδείνωσης της μη-κανονικότητας του κτιρίου σε κάτοψη ή κατά το ύψος θα γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του ΚΑΝΕΠΕ ή του ΕΝ1998-1.

2.2.6.Αύξηση του συντελεστή σπουδαιότητας

(1) Για όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της 2.2.3.

 

3.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

1.Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μέχρι και την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας.

2.Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι και την ημέρα της δημοσίευσης, της παρούσας.

 

4.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016

External tension Rebar for temporary support / preventing total collapse of Listed Historical Building at Sifnos Island(Aegean Sea, Cyclades, Greece)

20160213_125345

A Listed Historical building, important for regional heritage, constructed at the beginning of 20th century faced total collapse danger.  Design pertain typical lateral support with standard methods but also External tension rebar for areas with close proximity with other structures. Method selected:

 • is not affecting protected architectural  parts.
 • is totally reversible when final retrofit of the structure occurs.

Design Team:  Kostis Agrafiotis ( Structural Enginner ) Margarita Karakitsou , (Structural Engineer )

Associate Engineers 2015