Έλεγχος Στατικής Μελέτης και Μελέτη Εφαρμογής Μεταλλικού Στεγάστρου Νέου Γηπέδου στην Βόρεια Ελλάδα.

koufalia