ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ KTΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Με εφαρμογή των Κανονισμών

  •  ΠΑΛΑΙΟΣ Ελληνικός Κανονισμός Σκυροδέματος (1958).
  • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : Αντισεισμικός Κανονισμός του 1985.
  • ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017

Untitled

Untitled3

Untitled1