Γεωτεχνικές Μελέτες /Μελέτες ευστάθειας πρανών/ Τοίχοι Αντιστήριξης

Η εταιρεία μας κατέχει πάνω από 12 έτη εμπειρία στην εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών και πιο συγκεκριμένα :

Μελέτες θεμελίωσης τεχνικών και γεφυρών.

MEGDOV_s01-02_A- MEGDOV_s02_A-3.jpg

Μελέτες ευστάθειας πρανών.

Untitled.jpg

Μελέτες τοίχων αντιστήριξής. (τύπου L, πασσαλότοιχών, μεικτού τύπου.

IMG_1834.jpg

Μελέτες προσωρινών αντιστηρίξεων.

Untitled5.jpg

Τοίχοι Οπλισμένης Γης