Σεισμική Αποτίμηση. Έλεγχοι Στατικής Επάρκειας. Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Οι Συνεργάτες Μηχανικοί είναι εξειδικευμένοι και ιδιαίτερα εξοικειωμένοι στην εκπόνηση Μελετών Στατικής Αποτίμησης, Στατικής Επάρκειας και επισκευών/ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, και φέρουσα τοιχοποιία.

Η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας, διάφορες καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.), καθώς και η γήρανση του οικοδομικού πλούτου  σε συνδυασμό με νέες απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για την εκπόνηση Μελετών Στατικής επάρκειας, Επισκευών και Ενισχύσεων.

Οι Συνεργάτες Μηχανικοί εκπονούν ήδη από το 2004 τέτοιες μελέτες, εφαρμόζοντας τόσο τους Ελλήνικούς Κανονισμούς (ΚΑΝΕΠΕ ,ΕΑΚ,  Ευρωκώδικάς8/Μέρος 3)   όσο και αντίστοιχους αμερικάνικους (FEMA 274 κ.α).

η επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας οικονομικές αλλά και τεχνικά ασφαλείς και άρτιες  λύσεις.

Κανονισμός Επισκευών – Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ) 

Δημοσιεύτηκε ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. ( Κανονισμός Επεμβάσεων ) 2012 στο ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012 και πλέον αποτελεί νόμο.

  • Ο Κανονισµός αυτός αφορά την αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας και τον αντισεισµικό ανασχεδιασµό υφισταµένων δοµηµάτων ή µελών τους.
  • Ο Κανονισµός καλύπτει τους ελέγχους υφισταµένων δοµηµάτων χωρίς εµφανείς βλάβες ή φθορές, όπως επίσης και τον ενδεχόµενο αντισεισµικό ανασχεδιασµό των δοµηµάτων αυτών.
  • Στον Κανονισµό προβλέπονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και περιγράφονται οι τυχόν αναγκαίες επεµβάσεις  για την αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας υφισταµένου δοµήµατος.
  • Στον Κανονισµό καθορίζονται οι απαιτήσεις του ανασχεδιασµού για κάθε περίπτωση.

∆οµήµατα µε βλάβες

  • Ο Κανονισµός καλύπτει τον έλεγχο, την επισκευή ή ενίσχυση και τον αντισεισµικό ανασχεδιασµό υφισταµένων δοµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβες.
  • Από τον Κανονισµό καλύπτονται όλες οι παθολογικές αιτίες βλαβών, όµως αξιόπιστα κριτήρια ανασχεδιασµού δίνονται µόνο για τις συνηθέστερες από αυτές.
  • Από τον Κανονισµό προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι υποχρεωτικός ο ανασχεδιασµός και η ενίσχυση υφισταµένου δοµήµατος µε βλάβες και εκείνες υπό τις οποίες θα αρκεί απλή επισκευή του δοµήµατος

Ενδεικτικά Έργα μας 

1.  Στατική Μελέτη Αποκατάστασης από φωτιά και Σεισμικής Αποτίμησης Βιομηχανικού Κτιρίου 2000m2 (2011)

Σελίδα υπό κατασκευή

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

2. Επισκευή/ Ενίσχυση  κατοικιών με φέρουσα τοιχοποιία (2010-2012)

DSC00392 DSC00395 Εικόνα4

3.Προσθήκη σε κατοικία στον Αγ. Στέφανο (2010)

IMG_2491

4. Προσθήκη σε υφιστάμενη διώροφη κατασκευή στον Παπάγου. (2012)

DSC00672 DSC00660 DSC00668 χωρίς τίτλο65

5. Έλεγχοι Στατικής Επάρκειας με χρήση ΚΑΝΕΠΕ και εκτέλεση Push-Over Αναλύσεων (2012)

-Έλεγχος κατοικίας στην Ηλιούπολή από φέρουσα τοιχοποιία

w4

-Έλεγχος πολυκατοικίας στον Άλιμο.

-Έλεγχος πολυκατοικιών στην Αθήνα.

-Έλεγχος καταστημάτων στην Άθήνα.

fespa1

6. Εκπόνηση πολυάριθμων μελετών Στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον ν. 4014 (Ρύθμιση αυθαιρέτων)