Σύγχρονες Στατικές Μελέτες

Aξιοποιώντας την εμπειρία μας στην εκπόνηση Στατικών Μελετών γίνεται χρήση των πιο σύγχρονων κανονισμών καθώς και αναβαθμισμένων λογισμικών και βοηθημάτων που πολλές φορές  αναπτύσσουμε και οι ίδιοι.

Οι Στατικές Μελέτες για όλα τα είδη των κατασκευών εκπονούνται με βάση τους Ευρωκώδικες (ΕΝ Eurocodes) και

  • Ευρωκώδικας   0: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
  • Ευρωκώδικας   1: Βάση μελέτης και δράσεων στις κατασκευές
  • Ευρωκώδικας   2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
  • Ευρωκώδικας   3: Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
  • Ευρωκώδικας   4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεμα
  • Ευρωκώδικας   5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
  • Ευρωκώδικας   6: Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
  • Ευρωκώδικας   7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός
  • Ευρωκώδικας   8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
  • Ευρωκώδικας   9: Σχεδιασμός αλουμινένιων κατασκευών

Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Λαύριο 

χωρίς τίτλο2

Πολυκατοικία στην Αθήνα

χωρίς τίτλο1

Λεπτομέρειες κατασκευής Κλιμακοστασίου και Θεμελίωσης 

03040

02460

fespa1Έλεγχος κατοικίας από φέρουσα Τοιχοποιία 

w4