ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ζωή Μπαλαμπάνη
Στατική Μελέτη: Κωστής Αγραφιώτης