Μελέτη: Άνω διάβαση Αυτ/μου Πύργος-Τσακώνα: Προεντεταμένη Γέφυρα τριών ανοιγμάτων μήκους 65 μέτρων και πλάτους 17 μέτρων για την ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ O.T.M Α.Ε.