Αποπεράτωση και Αναδιαμόρφωση κτηρίου κατοικιών στην Άνδρο

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Βίλμα Αγραφιώτη
Στατική Μελέτη: Κωστής Αγραφιώτης