Ποιοι Είμαστε

logo-1

A&K Συνεργάτες Mηχανικοί Μελετητική Εταιρεία  I.K.E. είναι ένα ευέλικτο σχήμα μηχανικών που ασχολούνται με την παραγωγή ποιοτικών μελετών και την πλήρη παρακολούθηση όλων των φάσεων ενός έργου μέχρι την τελική του παράδοση.  Μέσα σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και σε μια σίγουρα δύσκολη συγκυρία για τον κόσμο της κατασκευής, δημιουργήσαμε ένα ευέλικτο σχήμα που δύναται να ασχοληθεί με οποιοδήποτε έργο πολιτικού ή αρχιτέκτων μηχανικού. Στόχος μας είναι η παραγωγή μελετών ή/και η επίβλεψη των έργων με τα οποία ασχολούμαστε να έχουν ως βασική αρχή την οικονομία του έργου, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει “έκπτωση” στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι μηχανικοί που μας απαρτίζουν έχοντας εργαστεί σε μεγάλα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχουν άρτια επιστημονική γνώση σε έργα πολιτικού μηχανικού. Η  εμπειρία τους εξασφαλίζει εκτός από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την γρήγορη εκπόνησή τους.Έχοντας εργαστεί σε σύνθετα και πολύπλοκα έργα προσπαθούμε, να δημιουργήσουμε λύσεις σεβόμενοι τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις λειτουργικότητας, την ασφάλεια και την οικονομία του έργου.

Σκοπός της εταιρίας είναι:

  1. Η εκπόνηση τεχνικών μελετών , η παροχή τεχνικών υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσης , επιβλέψεις τεχνικών έργων , κλπ. του Δημοσίου ή φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ή Εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή ιδιωτών.
  2. Η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών. O συντονισμός και η διαχείριση των τεχνικών μελετών και των αντίστοιχων τεχνικών έργων.
  3. H ανάπτυξη και εκμετάλλευση  ακινήτων, ανάληψης ή/και  εκμετάλλευση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατασκευών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων, παροχής υπηρεσιών συντήρησης,  τεχνικής  λειτουργίας  και  διαχείρισης  πάσης  φύσεως εγκαταστάσεων, κατασκευής  ή/και  εκμετάλλευσης  ενεργειακών έργων και προγραμμάτων, εξοπλισμών, προμηθειών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εταιρειών περιβαλλοντικής διαχείρισης. αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων για εμπορικούς και τουριστικούς σκοπούς.
  4. Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα. Η ανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή.
  5. Η  ίδρυση, οικοδόμηση  εκμετάλλευση,  μίσθωση, διεύθυνση  διαχείριση  τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων  – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών  κέντρων, κέντρων  θαλασσοθεραπείας , μαρινών,  αθλητικών  δραστηριοτήτων  και εγκαταστάσεων.
  6. Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
  7. Η σχεδίαση, κατασκευή, ανάπτυξη, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμίσθωση και εμπορία προγραµµάτων (λογισμικού) ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εκπόνηση τεχνικών μελετών.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας :

Κωνσταντίνος Αγραφιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MS univ. at Buffalo , τηλ: 2107700594 / 6945233738

Μαργαρίτα Καρακίτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc  τηλ: 2107700594 / 6947157781

10513398_638927052882122_1578299408201279694_n

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s