Ενέργεια

Αδιαμφισβήτητα η παραγωγή και διανομή ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί έναν δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο με όλο και μεγαλύτερες και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Σε ολόκληρη την χώρα σχεδιάζονται, αδειοδοτούνται, και κατασκευάζονται σημαντικές μικρές ή μεγάλες μονάδες παραγωγής ενέργειας με έμφαση τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στόχος είναι η παραγωγή μελετών αντικειμένου πολιτικού μηχανικού που σχετίζονται με την αδειοδότηση και την κατασκευή μονάδων παραγωγής Ενέργειας όπως :

  • Στατικές Μελέτες Κτιρίων.
  • Θεμελιώσεις  Ανεμογεννητριών.
  • Θεμελιώσεις Βάσεων Φωτοβολταικών.
  • Θεμελιώσεις Γεννητριών.
  • Μικρά Τεχνικά . (π.χ. Οχετοί, Κάτω διαβάσεις , Τοίχοι Αντιστηρίξεώς)

 


Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s